นายปราโมย์ จังอินทร์

เกิดเมื่อวันที่ 3 พศจิกายน 2539

ที่อยู่ 28 หมู่ 12 ต.จานแสนไชย

อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210

โทรศัพท์ 0868695658

FB : Pramot Jangin

     
 

นายณัฐพล แสงนรินทร์

เกิดเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2539

ที่อยู่ 101 หมู่ 5 ต.จานแสนไชย

อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210

โทรศัพท์ 0906609660

FB : nattaphol seangnarin

     
 

นายปณิธาน บุญฑล

เกิดเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2539

ที่อยู่ 405 หมู่ 7 ต.กำแพง

อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120

โทรศัพท์ 0914192889

FB : ปณิธาน บุญฑล