โคมไฟหวาย

รูปดาว :สีแดง-ขาว

ขนาด : ยาว 3 เมตร

ราคา : 190 บาท

โคมไฟหวาย

รูปดาว : คละสี

ขนาด : ยาว 3 เมตร

ราคา : 190 บาท

โคมไฟหวาย

รูปดาว : สีขาว

ขนาด : ยาว 3 เมตร

ราคา : 190 บาท

โคมไฟหวาย

รูปดาว : สีม่วง-ขาว

ขนาด : ยาว 3 เมตร

ราคา : 190 บาท