โคมไฟบอลหวาย

 

1
โคมไฟบอลหวายทรงกลม
2
โคมไฟหวาย รูปหัวใจ
3
โคมไฟหวาย รูปดาว