แจ้งชำระเงิน
1. โอนเงินชำระค่าสินค้าและบริการเรียบร้อยแล้ว
2. เข้าไปที่อินบล็อกที่ทำการสั่งซื้อสินค้าเพื่อแจ้งการชำระเงิน
พร้อมส่งหลักฐานการชำระเงิน (ใบเสร็จโอนเงิน)