ชื่อ: นางสาวนัฐสิมา สร้อยศรี

ชื่อเล่น: อุ้ม

เกิด: วันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2540

เพศ: หญิง อายุ: 20 ปี

ที่อยู่: บ้านเลขท 77/6 หมู่7 ต.ดู่ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33100

น้ำหนัก: 48 กิโลกรัม ส่วนสูง: 156 เซนติเมตร

กำลังศึกษา: ระดับ ปริญญาตรี

แผนก: คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สถานศึกษา: วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

โทรศัพท์: 091-4192890

facebook: นัฐสิมา สร้อยศรี

คติประจำใจ: มักง่ายได้ยาก ลำบากได้ดี