ประวัติส่วนตัว

ชื่อ นางสาวธิดารัตน์ พลมนตรี ชื่อเล่น นิว

เกิดวันที่ 1 มีนาคม 2540 อายุ 20 ปี

ที่อยู่ 33 หมู่ 1 ต.ขะยูง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120

กำลังศึกษาอยู่ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ระดับ ปริญญาตรี

แผนกวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

อาหารที่ชอบ เนื้อย่างเกาหลี

สีที่ชอบ สีฟ้า