ยี่ห้อ adidas gray 
Size 40
ตำหนิ เกรด A
ราคา 250 บาท
ยี่ห้อ adidas NMD
Size 42
ตำหนิ เกรด A
ราคา 250 บาท
ยี่ห้อ adidas white
Size 43
ตำหนิ เกรด A
ราคา 299 บาท
ยี่ห้อ converse star black
Size 40
ตำหนิ เกรด A
ราคา 299 บาท
ยี่ห้อ converse star blue
Size 41
ตำหนิ เกรด A
ราคา 299 บาท
ยี่ห้อ converse star green
Size 40
ตำหนิ เกรด A
ราคา 289 บาท
 
ยี่ห้อ onitsuka tiger green
Size 40
ตำหนิ เกรด A
ราคา 200 บาท
ยี่ห้อ onitsuka tiger yellow
Size 42
ตำหนิ เกรด A
ราคา 250 บาท
ยี่ห้อ onitsuka tiger maxico
Size 40
ตำหนิ เกรด A
ราคา 250 บาท
 
ยี่ห้อ Nike 
Size 43
ตำหนิ เกรด A
ราคา 150 บาท
ยี่ห้อ vans ironmaiden
Size 43
ตำหนิ เกรด A
ราคา 250 บาท
ยี่ห้อ new balance red
Size 43
ตำหนิ เกรด A
ราคา 250 บาท
Watermelon