โคมไฟหวาย

รูปหัวใจ : คละสี

ขนาด : ยาว 3 เมตร

ราคา : 190 บาท

โคมไฟหวาย

รูปหัวใจ : สีแดง-ขาว

ขนาด : ยาว 3 เมตร

ราคา : 190 บาท

โคมไฟหวาย

รูปหัวใจ : สีชมพู-ขาว

ขนาด : ยาว 3 เมตร

ราคา : 190 บาท

โคมไฟหวาย

รูปหัวใจ : คละสี

ขนาด : ยาว 3 เมตร

ราคา : 190 บาท